PENB je dokument, kterým se výpočtově hodnotí spotřeba energie budovy. Počítá se spotřeba energie na vytápění, ale také energie na umělé osvětlení, ohřev teplé vody, a případně i energie na chlazení či vzduchotechniku. Grafické vyjádření celkových výsledků se nazývá energetický štítek.

Od 1. ledna 2013 byla zavedena povinnost vlastnit PENB při prodeji a pronájmu budov a při prodeji bytových jednotek. Sankce při nesplnění těchto povinností jsou pro fyz. osoby ve výši až 100 000 Kč.

Nabízíme Vám zpracování průkazu standardně do 5-10 dnů. Při dodání kompletní projektové dokumentace zpracováváme průkazy i bez nutnosti osobní návštěvy objektu.

Kdo je povinen vlastnit průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?

Toto stanovuje Novela zákona č. 318/2012, která říká:
Vlastník, stavebník, nebo společenství vlastníků jednotek, je povinen zajistit zpracování PENB:

a)

PRODEJ 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)   ANO            
Rodinný dům   ANO            
Bytové domy – celek   ANO            
Budovy veřejné moci   ANO            
Administrativní budovy   ANO            

b)

PRONÁJEM 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory)           ANO    
Rodinný dům   ANO            
Bytové domy – celek   ANO            
Budovy veřejné moci   ANO            
Administrativní budovy   ANO            

c)

UŽÍVÁNÍ 2009 1.1.2013 1.7.2013 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2019
Ucelená část budovy (byty, nebyt.prostory) PLYNE Z POVINNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ A ADMINISTRATIVNÍCH BUDOV
Rodinný dům                
Bytové domy – celek       EVP >
1500 m2
    EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Budovy veřejné moci     EVP >
500 m2
  EVP >
250 m2
     
Administrativní budovy       EVP >
1500 m2
    EVP >
1000 m2
EVP >
1000 m2
Novostavby/větší změny stávajících budov a rekonstrukce nad 1000m2 VŠECHNY JIŽ NYNÍ

d)

Při větších změnách dokončené budovy (tj. zásah do obálky budovy nad cca 25% její celkové plochy nebo změna TZB)

Pozn.: EVP – energeticky vztažná plocha – je to plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálka budovy.