Nabízíme tyto služby:

opravy a montáž veškerých plynových odběrných zařízení (kotle, karmy, WaW, sporáky)
montáž a demontáž plynových přípojek

vnitřní plynovod (montáž potrubí i odběrného zařízení)

únik plynu včetně odstranění závady


rekonstrukce plynového topení včetně MaR a opravy
generální opravy rozvodů

revizní zkoušky a předávací protokoly