Nabízíme tyto služby:

opravy, výměny a nové instalace termostatických regulačních ventilů, kohoutů, šoupat kompenzátorů, pojistných a redukčních ventilů, topení
posouzení a regulace topných systémů, jejich dopuštění, odvzdušnění a zprovoznění


opravy a výměny radiátorových těles, kotlů a oběhových čerpadel



kompletní generální opravy a rekonstrukce stávajících rozvodů



montáž a demontáž všech druhů topných systémů
generální opravy

montáž a opravy zdrojů (výměníky, kotelny)
měření tepla a regulace

servis a údržba kotelen
lokální zdroje tepla