Významné zakázky

Rekonstrukce topení MŠ Tučkova Brno

Rekonstrukce výměníkové stanice Magistrát města Brno - Malinovského nám. 1, Brno

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Pavlovská

Rekonstrukce plynové kotelny SŠ Zdravotnická - Lipová 18

Rekonstrukce sociálního zázemí IKEA Brno u hlavního vstupu

Vybudování třídy MŠ v budově ZŠ a MŠ Brno Chalabalova 2

Oprava topení (vrátnice) Dominikánské nám. 1, Brno